Wednesday, October 24, 2018

Thông báo "chuyển nhà"

Xin nhắc các bạn rằng tôi đã xong việc "chuyển nhà" sang website mới là www.nguyenvantuan.info. Từ nay, tất cả các bài viết mới sẽ được post vào trang blog của website mới:


Xin trân trọng mời các bạn ghé qua website mới cho biết và cập nhật địa chỉ.  

Friday, June 1, 2018

Chương trình workshop (tập huấn) về phương pháp nghiên cứu lâm sàng

Tôi và các bạn Chợ Rẫy rất hân hạnh thông báo đến các bạn và đồng nghiệp một chương trình workshop 5 ngày về phương pháp nghiên cứu lâm sàng sẽ được tổ chức ở Bệnh viện Chợ Rẫy vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8 này. Đây là một workshop mà Chợ Rẫy muốn làm thường niên theo kiểu "Summer Workshop", tiếp theo chương trình năm ngoái. Tôi nghĩ workshop này rất kịp thời cho các bạn sắp hay đang là nghiên cứu sinh, vì nhu cầu 2 bài báo khoa học. Để có bài báo khoa học thì nghiên cứu phải được thiết kế cho tốt và dữ liệu có phẩm chất cao. Để có kểt quả có thể công bố, dữ liệu cần phải được phân tích có hệ thống bằng các phương pháp thống kê. Chương trình workshop này sẽ đáp ứng các nhu cầu đó cho các bạn.

Tuesday, February 20, 2018

Giới thiệu trang web mới

Tôi hân hạnh giới thiệu đến các bạn trang web cá nhân của tôi tại đây www.nguyenvantuan.info. Trang này còn trong giai đoạn thử nghiệm thôi (vì tôi đang học cách làm web dùng các công cụ của wix). Trong tương lai, tôi sẽ có domain riêng nguyenvantuan.info. Các bài sẽ đăng ở đây, và các bài cũ sẽ được chuyển về địa chỉ mới. Nhờ các bạn góp ý về giao diện cho tôi. Nhân đây, xin giới thiệu đến các bạn một số bài mới: 
  • "Về một chuyến đi Nga" của Đinh Quang Anh Thái, với nhiều điều hết sức thú vị (và khó tưởng tượng). Bài viết này là một bài trong tập bút kí của tác giả sẽ được xuất bản nay mai.