Wednesday, May 16, 2007

Dịch sang tiếng Anh họ đăng tất!

Cần một cuộc du nhập khoa học mới

Bài viết của giáo sư Phạm Duy Hiển về thực trạng khoa học ở nước ta. Tôi chú ý đến những câu nói (à quên, câu viết) bên lề như sau:

[bắt đầu trích dẫn]
Trong các báo cáo chính thức của những cơ quan quản lý khoa học, những yếu kém thường chỉ nói ra cho có lệ, đằng sau hàng loạt thành tích, khác hẳn với nhận định của vị cựu Thủ tướng. Nếu hòa trộn thành tích và yếu kém trong các bản báo cáo đó lại với nhau, ta sẽ được bức tranh về thực trạng KHCN nước nhà như sau: "Việt Nam có một đội ngũ KHCN không xoàng (thành tích nhiều!), nhưng... khổ thân cho họ!..., họ chưa biết, thậm chí không chịu... gắn kết nghiên cứu với sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, cơ chế chính sách cũng đang kìm hãm tính sáng tạo của họ".

Từ hơn ba năm nay, khi những bằng chứng cụ thể này về tình trạng đội ngũ của chúng ta được đưa lên báo chí và các cuộc hội thảo, những người có trách nhiệm vẫn không động tĩnh gì. Những tiếng nói phản hồi đây đó thậm chí còn cho thấy ngược lại: "ta có cách của ta!". Trong một cuộc hội thảo hoành tráng của giới khoa học gần đây, trước những thông tin đau lòng trên, một vị nhạc trưởng của chúng ta chẳng những không hề bị sốc, mà còn phấn khích mới lạ: "...Tôi tiếp xúc với nhiều chuyên gia nước ngoài thấy họ cũng thường thôi!..., trình độ khoa học của chúng ta không kém họ đâu, ta chỉ kém tiếng Anh thôi!... Chúng ta sẽ tổ chức một nhóm phiên dịch các bài báo khoa học đăng trong nước ra tiếng Anh gửi sang, họ sẽ đăng tất mà!".

[hết trích dẫn]

Chỉ là chuyện “trà dư tửu hậu” thôi, nhưng cái câu “trình độ ta không kém họ đâu” và dịch sang tiếng Anh thì họ đăng hết làm tôi phải suy nghĩ. Tôi e rằng ông “nhạc trưởng” này hơi "bị" tự cao và quá tự tin. Kì cục, khi tôi thấy ai quá tự tin, tôi đâm nghi ngờ.


Tôi nghi ngờ ông nhạc trưởng này chưa có kinh nghiệm thực tế về hoạt động khoa học. Hi vọng là tôi sai. Nhưng vẫn nghi ngờ.

Đăng hay không đăng đâu phải tùy vào tiếng Anh, mà còn tùy thuộc vào chất lượng của công trình nghiên cứu. Với suy nghĩ kiểu ông nhạc trưởng này, tôi ngại tình hình khoa học ở nước mình không khá nổi.

NVT

1 comment:

Biby Cletus said...

Cool blog, i just randomly surfed in, but it sure was worth my time, will be back

Deep Regards from the other side of the Moon

Biby Cletus