Tuesday, May 15, 2007

Đứng nhầm lớp


Thấy trên net bài của bác Bùi Trọng Liễu về một đề tài rất thú vị “đứng nhầm lớp”:
http://vietnamnet.vn/giaoduc/vande/2007/05/694528/

Bài viết sâu sắc. Nhưng trong đó có một đoạn tôi thấy hơi … lạc đề. Gs Liễu viết:

Một điều kỳ lạ là, đâu đó, có lúc nêu ra tiêu chí kiểu: muốn được bảo vệ luận án tiến sĩ, phải có vài bài báo đã đăng ở "tập san có giá trị" ở nước ngoài, thậm chí còn đòi hỏi người muốn dự thi làm nghiên cứu sinh phải có 2 "công trình khoa học" đã công bố. Hình như tác giả của những chủ trương này không biết rằng thời gian chờ đợi để một bài báo được thẩm định xong và được đăng lên một tập san nghiêm chỉnh có khi mất hàng hai, ba năm hay hơn nữa. (Ở đây, tôi không kể đến trường hợp xảy ra ở một số nước đã phát triển, có những luận án có nội dung tế nhị đụng tới an ninh quốc phòng, kết quả không bao giờ được công bố).”

Nói ra sợ bác Liễu phật lòng, nhưng tôi phải nói thật là rất lạ lùng khi bác viết câu lạ lùng đó. Chuyện nghiên cứu sinh cần phải có 2 hay 3 bài báo trước khi viết luận án chẳng có gì mới hay lạ lùng cả. Từ Âu châu sang Mĩ châu đến Úc châu và Á châu, rất nhiều (không phải tất cả) đại học có quy định bất thành văn này. Ở Viện Garvan, nghiên cứu sinh được khuyến khích (và ép thì đúng hơn) phải công bố ít nhất 1 bài trước khi viết luận án. Chẳng phải riêng gì bên ngành y học, mà ngay cả vật lí và sinh học cũng thế. Chẳng riêng gì UNSW mà ngay cả đại học Phi Luật Tân cũng vậy.

Bác Liễu viết rằng cần đến hai hay ba năm để công bố một công trình thì có lẽ hơi quá lời. Có thể thời của bác (40 năm về trước) là thế, nhưng bây giờ với hệ thống bình duyệt qua internet thì chỉ 6-12 tháng thôi. Tất nhiên cũng có trường hợp lâu hơn, nhưng trung bình chỉ 6-12 tháng.

Còn đọan bác viết rằng không biết mấy người hoạch định chính sách có biết thế này thế nọ không thì tôi thấy bác hơi … trịch thượng! Thật ra, thì bác có thể trịch thượng đối với bọn trẻ, nhưng trên mặt báo mà viết thế thì quả là quá kẻ cả.

Nói tóm lại, tôi rất thích bài viết, nhưng đoạn trên của bác cứ như là hạt lúa, nên tôi phải viết vài lời để làm nhật kí.

NVT

No comments: