Sunday, July 1, 2007

Bàn chuyện tiếng Anh trong website của Tòa đại sứ

Hôm nay đọc báo thấy Bộ Ngoại giao tuyên bố có trang web của các tòa đại sứ VN ở nước ngoài. Tôi vội vào trang nhà của Tòa đại sứ VN tại Úc và thấy như sau:

http://www.vietnamembassy.org.au

“Dear friends,


Welcome to the official website of the Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in Australia. I hope you will find it interesting and useful.

The launch of this website is aimed at further promoting understanding and friendship between the people of Vietnam and Australia. It would, hopefully, help update users of latest information about Vietnam and her people while at the same time, provide a background knowledge about our country. The website would also assist in consular matters (visa, marriage etc.) so that this Mission might be of more help to you.

Please have a browse into this page and we would appreciate your comments and suggestions.

Thank you,”Thấy gì qua lá thư này? Nhận xét đầu tiên của tôi khi đọc qua bức thư này là hơi thất vọng. Một lá thư ngắn như thế này mà có quá nhiều nhầm lẫn và thiếu sót. Xin chỉ ra vài điều không bình thường:

1. Lá thư không có người kí tên! Người đọc sẽ phải hỏi người xưng “I” (tôi) trong lá thư này là ai? Đại diện một quốc gia chứ đâu phải chuyện đùa mà không có danh tính.

2. Về hình thức, chẳng hiểu sao người ta lại chọn viết chữ nghiêng. Thông thường viết chữ nghiêng là để nhấn mạnh, hay viết cho vui, nói chung là không mấy nghiêm chỉnh.

3. Còn về tiếng Anh còn nhiều sai sót về văn phạm và chính tả. Câu đầu “the official website of the Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in Australia” đọc đã khó thông vì có quá nhiều “the” làm cho câu văn lượm thượm. Người viết có vẻ thích sử dụng động từ “would” nhưng không đúng chỗ và cũng không thích hợp. Câu “The website would also assist in consular matters” là bậy nhất. Chỉ có con người mới làm mấy dịch vụ di trú, chứ website đâu phải là con người mà “assist”! Rồi câu “Please have a browse into this page” Trời ơi, “browse” mà đi với “into” à? Tiếng Anh gì mà kì thế. Nói chung là sai nhiều quá.

Thiệt tình!

Tôi đề nghị viết lại như sau (viết chữ thẳng đứng đàng hoàng chứ không có nghiêng):

“Welcome to the internet website of the Vietnamese Embassy in Canberra, Australia. This site contains a broad range of information on the Embassy's activities and services.


I hope that that the information in this website will help promote and foster multilateral relations between Vietnam and Australia. The site also contains links to other websites in Vietnam and elsewhere. These links are designed to assist those looking for information on trade, culture, aid and other governmental services.

The website is regularly reviewed and updated to ensure its currency and usefulness. I would, of course, welcome feedback and suggestions from visitors on ways to further improve the website.


Tên họ ông đại sứ
Ambassador”

Để tôi gửi mấy góp ý cho họ xem sao.

NVTNo comments: