Saturday, June 28, 2008

Khóa học hè về phân tích đa biến

Summer Workshop on Multivariable Analysis

Tiếp theo workshop hè năm ngoái về nghiên cứu bệnh chứng, năm nay chúng tôi sẽ tổ chức một workshop hè với chủ đề Phân tích đa biến (Multivariable analysis). Workshop sẽ được tổ chức với sự hợp tác giữa bộ môn nội tiết học thuộc Đại học Y dược TPHCM và Viện nghiên cứu y khoa Garvan (Sydney, Australia).

Mục đích của workshop là hướng dẫn các đồng nghiệp y khoa đã và đang làm nghiên cứu y học tiến hành những phân tích đa biến, hiểu và diễn giải kết quả phân tích đa biến từ các bài báo khoa học trong y văn.

Đối tượng của chương trình workshop hè năm nay là những học viên đã có kinh nghiệm về phân tích số liệu hay thống kê y học, hay đã từng tham dự 3 workshops trước đây do chúng tôi thực hiện, và các đồng nghiệp y khoa (kể cả các nghiên cứu sinh, giảng viên và giáo sư) muốn tìm hiểu sâu về các mô hình phân tích đa biến. Do yêu cầu đặc biệt của khóa học, năm nay chúng tôi chỉ giới hạn 50 học viên hoặc ít hơn.

Giảng viên chính Nguyễn Văn Tuấn và Nguyễn Đình Nguyên, Viện nghiên cứu y khoa Garvan, Sydney, Australia.

Thời gian từ ngày 27/7 đến 29/7.

Chi phí cho chương trình là 500.000 VND cho các giảng viên, giáo sư, nhà nghiên cứu; 250.000 VND cho các nghiên cứu sinh, bác sĩ nội trú. Chi phí này bao gồm tài liệu giảng dạy, CD phần mềm R, và trà nước.

Ghi danh có thể qua email cho Bs Trần Thế Trung (tranthetrung73@yahoo.com) hay Ts Nguyễn Đình Nguyên (n.nguyen@garvan.org.au). Cũng có thể email cho tôi tại địa chỉ tuan.nguyen@unsw.edu.au.

Chương trình workshop gồm bài giảng (buổi sáng) và bài tập thực hành trên các dữ liệu nghiên cứu thật (buổi chiều). Bài giảng soạn bằng powerpoint bằng tiếng Anh nhưng giảng bằng tiếng Việt. Chương trình dự kiến như sau:

Ngày 27/7/08

 • Dẫn nhập 1: Phân tích tương quan (correlation analysis)
 • Dẫn nhập 2: Mô hình hồi qui tuyến tính đơn giản (simple linear regression model)
 • Phương pháp kiểm định sự hợp lí của mô hình hồi qui tuyến tính
 • Giới thiệu mô hình hồi qui tuyến tính đa biến (multiple linear regression model)

Ngày 28/7/08

 • Các mô hình hồi qui tuyến tính và diễn giải ý nghĩa của mô hình
 • Phân tích các mối liên hệ tương tác (interaction analysis)
 • Phương pháp xây dựng mô hình tiên lượng (model building)

Ngày 29/7/08

 • Mô hình hồi qui logistic đơn giản (simple logistic regression model)
 • Mô hình hồi qui logistic đa biến (multiple logistic regression model)
 • Mô hình hồi qui Cox (Cox’s proportional hazards model)
 • Phương pháp tiên lượng dựa vào mô hình hồi qui đa biến

Sách tham khảo. Ngoài một số tài liệu tham khảo phong phú bằng tiếng Anh, chúng tôi đề nghị các học viên tìm mua cuốn sách Phân Tích Số Liệu Và Tạo Biểu Đồ Bằng R của tác giả Nguyễn Văn Tuấn, Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật năm 2007 (giá 42.000Đ).

Phân Tích Số Liệu Và Tạo Biểu Đồ Bằng R


Có thể mua qua mạng tại địa chỉ: http://www.vinabook.com/phan-tich-so-lieu-va-tao-bieu-do-bang-r-m11i22612.html

No comments: