Monday, September 29, 2008

Hội nghị sinh hóa và sinh học phân tử 10/2008

Một bạn đọc chuyển cho tôi thông tin về hội nghị sinh hóa và sinh học phân tử sẽ diễn ra ở Hà Nội vào giữa tháng 10 này. Website của hội nghị là:

http://vafost.org/thongbaoso2_english.htm

Tôi tò mò vào đó xem chương trình thì thấy có rất nhiều quan lớn trong ban tổ chức:

"Academician Prof. Vu Tuyen Hoang, President, Vietnam Union of Science and Technology Associations (VUSTA).

Prof.Dr. Pham Manh Hung, Deputy Head, Central Commission of Popularization and Education.

Prof.Dr. Pham Khoi Nguyen, Minister of Natural Resources and Environment

Prof. Dr. Mai Trong Nhuan, President of Vietnam National University Hanoi

Prof.Dr. Cao Duc Phat, Minister of Agriculture and Rural Development

Prof.Dr. Hoang Van Phong, Minister of Science and Technology

Prof. Pham Song, President, Vietnam Association of Medicine

Prof.Dr. Jeremy Farrar, Director, Clinical Research Unit of Oxford University based in Tropical Diseases Hospital of Hochiminh City

Prof. Susan Hamilton, President, Education Committee of International Union of Biochemistry-Molecular Biology Associations

Prof.Dr. Nguyen Quoc Trieu, Minister of Health."


“Prof.Dr.Sc. Le Doan Dien, being in charge of general matters and financial management

4. 2. Vice Presidents:

+ Prof.Dr.Sc. Dai Duy Ban, being in charge of technical and publishing matters

+ Prof.Dr. Nguyen Trong Binh, being in charge of mobilising overseas Vietnamese scientists and foreign biochemists to attend the Conference.

+ Prof.Dr.Sc. Pham Thi Tran Chau, responsible for ceremonial social programs and external affairs

+ Assoc.Prof.Dr. Do Quy Hai, responsible for Central Vietnam

+ Prof. Do Dinh Ho, responsible for South Vietnam

+ Assoc.Prof.Dr.Sc.Ngo Ke Suong, responsible for coordinating the topic sessions during the Conference."


Và mục đích của hội nghị:

"* To evaluate the activities in the field of Biochemistry.

* To assemble the efforts of the mass of scientists and technicians in Biochemistry and related econo-scientific domains for making contributions to the country’s industrialization and modernization strategy.

* In the context of Vietnam’s accession to WTO, Vietnam Biochemistry is required to conduct new activities and thinking in the areas of training and scientific research as well as in technology transfer for application in practical production and life, especially in the areas of agriculture, biology, medicine and food industry. We are seeking assistance from A-IMBN to invite a Nobel Laureate to chair the Conference, which will be a symbolization to help mobilizing the Vietnamese scientific community forward."


Kinh thật! Hội nghị qui tụ toàn những VIP. Có cả giáo sư Nguyễn Trọng Bình, một chuyên gia hàng đầu về ung thư bên Mĩ. Chỉ tiếc một điều là có quá nhiều sai sót về tiếng Anh. Chẳng biết "Commission of Popularization and Education" là cơ quan gì. Ngoài ra, phần chương trình thì hình như nói nhiều về du lịch hơn là khoa học. Hi vọng ít người Tây phương vào xem, chứ nếu họ xem thì họ sẽ cười chết đi được và các VIP ta sẽ rất xấu hổ.

NVT

1 comment:

Anonymous said...

Thưa thầy, Prof. Vũ Tuyên Hoàng đã mất rồi, sao còn có trong danh sách tổ chức a.