Saturday, June 13, 2009

Phản ứng trước sự lộng hành của Trung Quốc ở biển Đông

Đáng lẽ dành chỗ để nói chuyện cúm H1N1, nhưng đọc phản ứng của Phi Luật Tân và Việt Nam trước sự lưu manh của Trung Quốc ở biển Đông, tôi thấy cần có một vài hàng ghi lại như là một chứng từ.

Xin trích nguyên văn trên Tuần Việt Nam nhấn mạnh để thấy được sự khác biệt giữa Việt Nam và Phi Luật Tân: Dưới tựa đề "Philippines bác lệnh cấm đánh cá của Trung Quốc", bài báo cho biết Bộ trưởng Quốc phòng của Phi Luật Tân Orlando Marcado tuyên bố thẳng thừng: "Chúng tôi đang đánh bắt cá trong vùng lãnh hải của chúng tôi ... Họ mới là người xâm phạm lãnh thổ chúng tôi".

Đọc bản tin này tôi mới biết phản ứng của Phi Luật Tân còn dứt khoát hơn nữa: họ cho tàu đâm vào tàu của bọn lưu manh Trung Quốc.

Còn Việt Nam nói gì? Phản ứng trước lệnh cấm ngư dân Việt Nam đánh bắt cá trên vùng biển thuộc chủ quyền lãnh thổ, mới đây, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã "đề nghị phía Trung Quốc không có các hoạt động cản trở hoạt động bình thường của ngư dân Việt Nam". Bọn lưu manh chúng xâm phạm mình, mà mình "đề nghị"? Nếu không là hèn thì không biết ngữ vựng tiếng Việt còn chữ nào để nói không nữa.

Còn bọn Trung Quốc chúng nói gì? Chúng ngang nhiên bác bỏ “đề nghị” của Việt Nam. Chúng còn cho đội quân bát nháo trên mạng của chúng tuyên bố là sẽ “giải quyết vấn đề Việt Nam”, là Trung Quốc nên rút gươm, là Trung Quốc cần phải đánh Việt Nam để tỏ sức mạnh quân sự của chúng, v.v… Ấy thế mà chúng lại nói Việt Nam khiêu khíc h Trung Quốc! Đúng là một bọn côn đồ vừa đánh người vừa la làng!

Ta tự hào là một dân tộc anh hùng, mà lại để cho đám lưu manh nó đánh giết người mình giữa ban ngày! Đã vậy, lại còn có những cấm đoán không cho báo chí đưa tin về vụ này. Đúng là chưa bao giờ trong lịch sử, Việt Nam xuất hiện một cách khiếp nhược trên trường quốc tế như thế.

NVT

No comments: