Friday, February 5, 2010

Giả danh Phạm Thị Hoài gửi virus?

Tối nay đi họp về và xem qua thư điện tử thấy có 2 thư của Phạm Thị Hoài, và cả 2 thư đều đáng nghi ngờ. Một thư đề địa chỉ "Pham Thi Hoai -- hoaithipham@yahoo.de", gửi cho "Vantung Le -- vantung.le@numericable.com", với chủ đề là "Thông báo khẩn của Talawas - Reporting of emergencies www.talawas.de". Thư thứ 2 từ "Thi Hoai Pham -- phamthihoai@onlinehome.de" gửi cho "phamthihoai@onlinehome.de". Cả hai thư đều đáng nghi ngờ, vì 3 lí do. Thứ nhất, tôi đâu có quen biết với chị Hoài. Thứ hai, ai đó giả mạo một cách quá … ngu si. Trong thư có nội dung (nguyên văn) như sau:

"Thông báo của www.talawas.de khan

Xin Các anh xem file Chị Đinh kem.

Phạm Thị Hoài"

Nhà văn Phạm Thị Hoài đâu có ngớ ngẩn đến nổi viết không rành một câu tiếng Việt như thế.

Thứ ba, điều đáng nói là cả hai thư đều bị hệ thống internet kiểm tra báo cho biết:

"The following message attachments were flagged by the antivirus scanner:

Attachment [2.2] Thong, scan failed: Out of memory. Action taken: incomplete scan"

Thế là sự việc đã rõ: ai đó đã mạo danh Nhà văn Phạm Thị Hoài để gửi virus. Chắc là có người lạ (hay quen?) đã quá tuyệt vọng.

NVT

No comments: