Thursday, February 18, 2010

Những biểu ngữ vui mắt

Du khách phương Tây chắc chắn sẽ ngạc nhiên khi thấy ở Việt Nam vẫn còn rất nhiều khẩu hiệu. Hầu như bất cứ con đường chính nào cũng đầy khẩu hiệu tuyên truyền chính trị - xã hội bên cạnh những quảng cáo thương mại. Nào là khẩu hiệu kêu gọi đóng thuế, khẩu hiệu về an toàn giao thông, khẩu hiệu về mừng Đảng, hay chào mừng khách VIP. Phần lớn những khẩu hiệu này mang tính dạy đời, lên lớp (như “An toàn là bạn, tai nạn là thù”) hay có khi ra lệnh (như “Toàn dân nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông đường bộ”). Nói chung, đọc qua những khẩu hiệu này, người đọc có cảm tưởng như có ai đang ngồi đâu đó ở trên cao nói xuống cho người dân nghe, do đó nó mang tính trịch thượng.


Biểu ngữ kêu gọi đóng thuế để xây dựng đất nước


Một biểu ngữ với văn chương buồn cười hay thấy trên các lộ chính ở miền Tây
(Đây là biểu ngữ trên Quốc lộ 1A, đường đá, cát bụi mù mịt, và ổ gà rất nhiều)

Một biểu ngữ khác với lời lẽ thừa thải và ... vô duyên (chú ý đường đầy ổ gà)


Biểu ngữ ra lệnh


Một biểu ngữ cảnh báo, nhưng hình như người lái xe phớt lờ


Đường xá như thế này mà nói đến an toàn !

No comments: