Thursday, February 25, 2010

Tiếng Anh bài 14. Vài lỗi tiếng Anh rất đặc thù Á châu

Trong những sắc dân học tiếng Anh như là một ngôn ngữ thứ 2, tôi đoán người Á châu chúng ta thường gặp khó khăn hơn so với người Âu châu. Có lẽ do người Âu châu và Anh có cùng văn hóa phương Tây, nhưng lí do gần nhất là tiếng Anh và những tiếng gốc Latin và Hi Lạp có cùng cách nói và cách viết, nên họ ít phạm phải những lỗi người Á châu chúng ta hay vấp phải. Tôi sẽ cố gắng sưu tầm những sai sót trong cách viết của người Á châu để các bạn trước là thưởng thức, và sau là … học.

Sau đây là một vài lỗi phổ biến về cách viết câu văn trong tiếng Anh hay thấy ở người Á châu:

1. One of his family members is dead.
2. My brother's all the books have been stolen.
3. For what you are here ?
4. Tell me why did you go there ?
5. I, you and he will go together.
6. Exercise is good both for work as well as health
7. He did not abstain to smoke but persisted to purchase valuable cigars
8, To him I did a request which he did not comply.
9. I cannot bear your separation.
10. Open the last but one page of the book
11. I solicit your favor to grant me leave
12. Those who are absent, I shall punish them
13. After doing the work, his face brightened.
14. We shall be glad to get your good news.
15. I feel myself feverish.
16. You have no excuse to be forgetful.
17. He rose equal to the occasion
18. Are your work busy ?
19. I am going to a picnic
20. I am a bit in a hurry
21. If one day I am good in English, I would definitely admit it.
22. How do you think to learn the English ?

Các bạn thử sửa lại những câu văn trên cho chuẩn hơn.

NVT

1 comment:

Anonymous said...

Bác Tuấn, em là Lộc ở Canada, em thử trã lời nhé:

1. câu này về mặt văn phạm em không thấy sai.
Tuy nhiên có thể viết lại như sau:
A member of his family is dead.

2. All my brother's books have been stolen

3. What are you here for?

4. Tell me why you went there.

5. He, you and I will go together.

6. Exercise is good for both work and health.

7. He did not abstain from smoking, but persisted in purchasing valuable cigars.

8. From him I made a request which he did not comply.

9. Câu này em không hiểu rõ ý lắm.
Có phải ý là : I can't bear our separation ko?

10. Open the last page of the book.

11. I ask your favor to grant me a leave.

12. Those who are absent shall be punished.
or: I shall punish those who are absent.

13. After he did the work his face brightened.

14. We shall be glad to hear your good news.

15. I feel feverish.

16. You have no excuse for your forgetfulness.

17. He rose equal, occasionally.

18. Are you busy?

19. I am going for a picnic.

20. I am a bit hurried.

21. If one day I am good at English, I would definitely admit it.

22. How do you think about learning English?