Tuesday, February 2, 2010

Trình độ học vấn của các ủy viên Bộ Chính trị

Tiếp theo bài Trình độ học vấn của bộ trưởng Việt Nam, Mĩ và Úc, hôm qua, có vài email của bạn đọc hỏi tôi sao không phân tích trình độ học vấn của các vị trong Bộ Chính trị. Câu trả lời đơn giản là vì BCT chỉ có 15 người, tức là hơi ít, nên các ước tính có thể không đáng tin cậy mấy. Nhưng có cách phân tích có lẽ có ý nghĩa hơn trong điều kiện số cỡ mẫu ít: đó là xem xét biến chuyển với thời gian. Do đó, để tìm hiểu, tôi vào trang web wikipedia để có danh sách của 15 vị trong nhiệm kì đương thời (tức từ Đại hội X) và danh sách các vị trong 2 khóa trước đó. Qua phân tích thì tôi thấy có vài xu hướng đáng chú ý.

Con số ủy viên BCT có xu hướng giảm. Năm 1996, BCT có 19 ủy viên, đến khóa 2001 và 2006 thì con số này chỉ còn 15 người. Về phân phối vùng, số ủy viên gốc miền Nam có xu hướng gia tăng theo thời gian. Năm 1996, có 5 ủy viên gốc miền Nam (26%), 7 người gốc miền Bắc và 7 người miền Trung. Đến năm 2001, số ủy viên gốc miền Nam là 6/15 (tức 40%), và con số này vẫn duy trì cho đến năm 2006.

Về giới tính, nói chung BCT chỉ toàn các ông. Trong 3 nhiệm kì (2006, 2001, và 1996), chỉ có 1 người nữ duy nhất là ủy viên BCT: đó là bà Nguyễn Thị Xuân Mỹ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ủy viên khóa 1997. Còn hai khóa 2001 và 2006 chỉ toàn nam.

Tuổi trung bình của các ủy viên BCT có xu hướng là giảm theo thời gian. Chẳng hạn như năm 1996, tuổi trung bình của 19 ủy viên BCT là 64. Năm 2001, tuổi trung bình chỉ 60, giảm 4 tuổi so với khóa trước đó. Đến BCT khóa 2001, tuổi trung bình giảm xuống còn 55 tuổi.

Về trình độ học vấn, có lẽ vì đội ngũ trẻ trung hơn, nên trình độ học vấn cũng cao lên. BCT khóa 2006 có đến 5 người (hay 1/3 BCT) có bằng tiến sĩ. Những vị này là Nguyễn Phú Trọng, Phạm Gia Khiêm, Hồ Đức Việt, Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Quang Nghị và Tô Huy Rứa. Phần còn lại đều có bằng cử nhân.

BCT khóa 2001 chỉ có 1 người duy nhất có bằng tiến sĩ: đó là ông Nguyễn Phú Trọng. BCT khóa trước đó (khóa 1996) thì không có ai có bằng tiến sĩ. Thật ra, trong BCT khóa 1996, có 9 người có bằng cử nhân, học vị cao nhất lúc đó. Số còn lại (10 người) không có bằng đại học.

Nói tóm lại, những số liệu trên đây cho thấy Bộ chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam ngày nay có nhiều ủy viên gốc miền Nam hơn, trẻ trung hơn, và có học vấn cao hơn các khóa trước. Con số 1/3 ủy viên BCT có trình độ tiến sĩ là khá cao (có lẽ cao nhất) so với các cơ quan quyền lực cao nhất ở các nước tiên tiến.

Sẽ rất thú vị nếu có số liệu của các đại biểu Quốc hội và ủy viên trung ương Đảng để phân tích thêm, nhưng những số liệu này rất khó tìm. Nếu bạn đọc nào có, tôi sẵn sàng tình nguyện làm phân tích dùm.

NVT

No comments: