Tuesday, April 27, 2010

Tin vui: Gs Nguyễn Đăng Hưng được Vương quốc Bỉ tặng huân chương

Anh Nguyễn Đăng Hưng vừa báo một tin vui: anh mới được Bộ trưởng Ngoại giao của Vương quốc Bỉ trao tặng huân chương "Grand Officier de L'Ordre de la Couronne". Anh Hưng là một trong 33 người được tặng huân chương vì đã có công phục vụ cho cộng đồng và cho Vương quốc Bỉ. (Tôi viết vậy có đúng không, anh Hưng?) Thành thật chúc mừng anh.

NVT
No comments: