Monday, May 3, 2010

Lại "đạo sách"

Câu chuyện đạo văn giáo trình giảng dạy kinh tế hình như đang có một cái “twist” mới. Thoạt đầu, như chúng ta biết qua báo chí là một đồng nghiệp của GSTS Trần Ngọc Thơ “đạo” một cuốn sách của ông để làm giáo trình giảng dạy. GS Thơ có phát biểu một số ý hay chung quanh vấn đề này.

Nhưng nay thì có người chỉ ra rằng cuốn sách của GS Thơ cũng chỉ là dịch lại từ một cuốn sách bên Mĩ. Dịch nhưng không ghi nguồn gốc. Cũng là hình thức đạo văn.

Còn bao nhiều sách vở về khoa học kĩ thuật đang lưu hành ở VN được đạo sách từ sách nước ngoài? Chắc còn nhiều. Nếu đúng vậy thì cái tiêu đề “tham nhũng học thuật tràn lan” trên nld.com.vn phản ảnh đúng tình trạng học thuật hiện nay ở nước ta.

NVT

No comments: