Thursday, April 18, 2013

Bản điện tử cuốn sách “Từ nghiên cứu đến công bố”


In Email
http://nxbhcm.com.vn/images/sach/kynangmem.gifTiếp theo bài giới thiệu trước, tôi hân hạnh cung cấp thêm thông tin về cách mua sách đến các bạn. Ngoài ra, tôi cũng muốn giới thiệu đến các bạn bản điện tử của cuốn sách Từ nghiên cứu đến công bố: kĩ năng mềm cho nhà khoa học đã có mặt trên thị trường. Bạn đọc có thể đặt mua bản điện tử qua trang sachweb của Nhà xuất bản. Giá bản điện tử chỉ 25,000 đồng.

Tuesday, April 16, 2013

Giới thiệu sách: “Từ nghiên cứu đến công bố - kĩ năng mềm cho nhà khoa học”

Tôi rất hân hạnh giới thiệu đến các bạn cuốn sách “Từ nghiên cứu đến công bố: kĩ năng mềm cho nhà khoa học” do Nhà xuất bản Tổng hợp TPHCM mới xuất bản trong tuần này. Đây là một trong những cuốn sách tâm đắc nhất của tôi; một công trình tôi xem quan trọng hơn những bài báo khoa học của tôi. Tôi hi vọng rằng cuốn sách cũng đáp ứng một phần sự mong đợi của các bạn và đồng nghiệp trong khoa học.