Thursday, August 22, 2013

Bài giảng R #32: Phân tích dao động dư (residual analysis)


Mấy tuần qua tôi quá bận rộn với công việc nên không có thì giờ tải bài giảng về R lên mạng. Đêm qua có chút thì giờ tôi có dịp tiếp tục loạt bài giảng, và bài này hướng dẫn phân tích dao động dư (còn gọi là residual analysis) để kiểm định các giả định trong mô hình hồi qui tuyến tính. Đây là bài thứ 3 trong loạt bài giảng về hồi qui tuyến tính, và bài 32 trong loạt bài về R.

http://www.youtube.com/watch?v=LI3acanCvWA

Thấm thoát mà đã 32 bài! Nhân dịp này tôi cám ơn các bạn đã gửi hàng trăm email động viên và khuyến khích. Chỉ trong thời gian 4 tuần qua, đã có hơn 100 email, phần lớn là bày tỏ sự thích thú với loạt bài giảng và môn học. Có người nói hồi nào đến giờ cứ tưởng statistics là một môn học khó khăn, nhưng nay thì thấy rất đơn giản và thú vị. Cũng có vài email quan tâm đến cá nhân tôi.,hỏi tôi bị bệnh hay sao mà vắng bóng lâu quá. (Mới có 3-4 tuần thì sao nói là “lâu” được). Tôi không thể nào trả lời tất cả email, nên chỉ muốn nhân dịp này ghi nhận những động viên và khuyến khích của các bạn.
Danh sách bài giảng 

Bài giảng
Nội dung
Địa chỉ
1
Giới thiệu R
2
Giao diện và tương tác
3
Cách đọc ASCII file
4
Cách đọc Excel file
5
Biên tập dữ liệu (1)
6
Biên tập dữ liệu (2)
7
Biên tập dữ liệu (3)
8
Phân tích mô tả biến liên tục
9
Phân tích mô tả biến phân nhóm
10
T-test (1)
11
T-test (2)
12
Kiểm định phân bố chuẩn
13
Kiểm định Wilocoxon
http://www.youtube.com/watch?v=5KwfGbvgAlA
14
Phương pháp kiểm định hoán vị
15
Kiểm định 2 biến nhị phân
16
Thông số trong biểu đồ
17
Biểu đồ hộp (box plot)
18
Biểu đồ sai số chuẩn
19
Biểu đồ thanh và phân bố
20
Biểu đồ tương quan đa biến
21
Tỉ số nguy cơ (risk ratio)
22
Tỉ số odss (odds ratio)
http://www.youtube.com/watch?v=xBExmfN4-lI
23
Giới thiệu phân tích phương sai (ANOVA)
24
Phân tích hậu định (posthoc analysis)
25
Phân tích phương sai phi tham số
26
Mô hình tuyến tính cho phân tích phương sai
27
Giới thiệu phương pháp kiểm định Ki bình phương
28
Kiểm định Ki bình thương (Chi square)
29
Hệ số tương quan
30
Hồi qui tuyến tính: giới thiệu
31
Hồi qui tuyến tính: phân tích phương sai

32
Phân tích dao động dư
http://www.youtube.com/watch?v=LI3acanCvWA

2 comments:

Le Trong Huu said...

Chào bác Tuấn,
Con đang gặp vấn đề này, rât mog bác giúp đỡ! con thống kê được có rất nhiều cặp giá trị (x,y), và Y=a + exp (b+c*x). Làm sao sử dụng Phần mềm R để xac định hệ số a, b, c.
rất mong sự giúp đỡ từ bác! Chúc bác sức khỏe! huu.easy@gmail.com đây là mail của con.

Le Trong Huu said...

Chào bác Tuấn,
Con đang gặp vấn đề này, rât mog bác giúp đỡ! con thống kê được có rất nhiều cặp giá trị (x,y), và Y=a + exp (b+c*x). Làm sao sử dụng Phần mềm R để xac định hệ số a, b, c.
rất mong sự giúp đỡ từ bác! Chúc bác sức khỏe! huu.easy@gmail.com đây là mail của con.