Sunday, August 31, 2014

Đính chính một thông tin


Trên trang blog xuandienhannom có một thông tin làm tôi rất ngạc nhiên về vụ Trường ĐH Tôn Đức Thắng kiện GS Nguyễn Đăng Hưng. Trong phần dẫn nhập bài viết của Phạm Quang Tuấn, chủ blog Tễu viết rằng “Ông Nguyễn Văn Tuấn […] là người của Đại học Tôn Đức Thắng, Tp HCM, và đứng đằng sau ông Lê Vinh Danh”. Thông tin này rất sai.


Tôi phải minh định rằng tôi là người lập lab nghiên cứu về cơ và xương tại Trường ĐH Tôn Đức Thắng, hoàn toàn không lương. Do đó, nói tôi là “người của ĐH Tôn Đức Thắng” là không chính xác.  

Tôi không có ý kiến gì về vụ kiện. Ông Lê Vinh Danh chưa bao giờ liên lạc tôi (và tôi cũng chưa bao giờ liên lạc ông Lê Vinh Danh) về bất cứ vấn đề nào liên quan đến vụ kiện. Do đó, nói rằng tôi “đứng đằng sau ông Lê Vinh Danh” là hoàn toàn sai, nếu không muốn nói là một cáo buộc vô căn cớ.


No comments: