Tuesday, September 30, 2014

Survey về "tự hào Việt Nam"


Nhân câu chuyện "Tự hào là người Việt Nam" một bạn đọc đã nhanh nhẹn làm một survey, và nhờ tôi giới thiệu cùng các bạn để tham gia cho ý kiến. Bạn này làm theo kiểu likert scale, và các bạn chỉ đơn giản tick vào cái vòng tròn là ok. Địa chỉ của cái form là ở đây: 
https://docs.google.com/forms/d/1UfqFk3HDgFHDHg4Qf6eXH7UbXl-cWdOcX_GV40dK6fs/viewform?usp=send_form
Các bạn nhớ ủng hộ em này nhé! 

1 comment:

JaneNguyen said...

Câu thứ hai và câu cuối cùng của survey không rõ nghĩa: Câu hỏi (negative interrogative) hay là câu khẳng định (affirmative). Thí dụ : “không tự hào là người VN” thì sẽ click vào vòng tròn số 1 hay số 5?
Trường hợp của tôi: khi tôi làm survey này, tôi nhận thấy , tất cả các câu hỏi tôi đều click số 5 tức là " rất đồng ý, tôi không có tự hào là người VN 1 chút nào" ,nhưng câu số 2 và câu cuối cùng thì tôi sẽ click vào vòng tròn nào? số 1 hay số 5.

Em nào làm cái survey nầy nên coi lại cho kỹ mà revise lại để người đọc đừng có hiểu lầm mà click lầm

Cam on