Monday, October 12, 2015

Qui trình và tiêu chuẩn bổ nhiệm giáo sư của TDTU


Thế là Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TDTU) đã công bố qui trình và tiêu chuẩn bổ nhiệm/đề bạt các vị trí giáo sư của Trường, tiếng Anh và tiếng Việt. Bản tiếng Anh dành cho người nước ngoài muốn tìm cơ hội ở Trường.


Một chút ngạc nhiên là họ không đưa các tài liệu này lên trang đầu của website của Trường. Nhưng có còn hơn không. Bây giờ thì mọi chuyện khá minh bạch rồi. Thế là những ai muốn tham gia vào hành trình mới của Trường có thể tự mình so sánh và tìm cơ hội.

7 comments:

Anonymous said...

Đúng là đẳng cấp, hy vọng Bộ GD áp dụng tiêu chí này để tránh trình trạng loạn PGS, GS như hiện nay!. Bravo TDU

Anonymous said...

Most of university professor positions, even at entry-level, i.e. Assistant Professor, require a Ph.D. from an accredited Ph.D. program. TDTU's announcement does not mention this essential requirement. Did I miss something?

Anonymous said...

Khong biet " tac gia chinh" la "first author" hay la "corresponding author" Thay Tuan nhi?

Anonymous said...

"At least 2 peer reviewed publications in ISI indexed journals (with 1 being the principal author); or 2 peer reviewed publications indexed by Scopus (with 1 being the principal author) for social sciences and economic fields."

=> Cai nay em thay cung chua phu hop, chi can 1 bai top journal thi co the la Assistant Prof o truong top roi.

Anonymous said...

(Re: Anonymous said) I knew a PhD student who is an assistant professor in a university in Bangladesh (he only hold master degree). He is in the same office with me now. He told that the standards for professorial appointment of many universities in Bangladesh do not require a doctor.

Anonymous said...

Các tiêu chí thế là hợp lý, Bộ giáo dục nên xem những cái như thế này. Những thữ mà nhiều người phẩn đối như Ông Kim Ngọc ở Vĩnh Phú hồi nào thì 50 năm sau vẫn còn nguyên giá trị. Cần phải thay đổi. Tôi hoàn toàn ủng hộ. Chỉ có chút comment là nên bỏ tiêu chí sách đi, quan trọng nhất là các công bố khoa học quốc tế.

Anonymous said...

Hoan hô TDTU, mạnh dạn làm và khắc phục những thiếu sót còn hơn ngồi chờ đợi những cái hoàn thiện ở Hội đồng chức danh của Nhà nước. (Chỗ đấy dễ mua bán lắm vì người ta nói đó là cái chợ)