Sunday, May 29, 2016

74 genes liên quan đến học lực?


Trong tuần vừa qua, có một khám phá làm nhiều người trong giới di truyền học bàn tán xôn xao: Đó là công trình "Big Science" công bố trên Nature cho biết các nhà nghiên cứu đã phát hiện 74 gen (có lẽ chính xác hơn là "genetic variants") có liên quan đến học lực (1). Thật ra, nói "học lực" cũng có thể bàn cãi, vì chính xác tiếng Anh là educational attainment. Tôi không biết nên hiểu phát hiện này như thế nào ...

Friday, May 27, 2016

Y khoa tiên lượng (Predictive medicine): từ gen đến môi trường

Nhóm nghiên cứu của tôi rất quan tâm đến y khoa tiên lượng (có khi còn gọi là personalized medicine). Chúng tôi tiêu ra rất nhiều thì giờ suy nghĩ về vấn đề và làm cách nào để dùng gen đánh giá nguy cơ loãng xương cho một cá nhân. Nhưng trong thời gian gần đây, cá nhân tôi đã bắt đầu "dao động", vì trong thực tế gen giải thích rất ít những khác biệt giữa các cá nhân, và yếu tố môi trường mà chúng ta phơi nhiễm có thể có ảnh hưởng lớn hơn. Chẳng hạn như trong ung thư, chỉ có khoảng 25% nguy cơ ung thư là do gen, phần còn lại là các yếu tố môi trường, mà tôi tạm gọi là environmentome. Sau này, tôi học được danh từ exposome để thay cho environmentome. Bài nói chuyện dưới đây (tại UTS hôm 25/5) chỉ là một trong nhiều bài tôi đã "lang thang" nói chuyện trong các seminar tại các đại học và viện nghiên cứu trong thời gian 5 năm qua. Chỉ muốn nhân dịp này chia sẻ cùng các bạn nào quan tâm, và hi vọng có dịp hợp tác sau này.