Thursday, February 23, 2017

Chương trình giao lưu nhà nghiên cứu Úc - Việt

Theo như thông báo dưới đây (từ Đại sứ quán Úc) thì Úc đang kêu gọi EoI (Expression of Interest) từ các nhà khoa học Việt Nam và Úc tham gia chương trình giao lưu giữa hai nước. Theo dự kiến, chỉ có 14 người sẽ được cấp kinh phí (5000 AUD mỗi người). Chương trình giao lưu sẽ diễn ra từ tháng 5 đến 12/2017. Thời gian giao lưu 2-4 tuần.Bản EoI chỉ giới hạn 2 trang, và bao gồm các thông tin sau đây:

• Tổng quan các việc làm sẽ thực hiện trong thời gian giao lưu; 

• Đề nghị tổ chức bên Việt Nam và tổ chức bên Úc, và nhàk hoa học Úc hay Việt (nếu biết); 

• Nói rõ chương trình giao lưu sẽ đóng góp gì vào việc phát triển nghiên cứu mới hay hiện hành giữa hai tổ chức; 

• Mô tả các thành quả kì vọng, đặc biệt là phát triển các đề cương nghiên cứu hoặc hợp tác trong tương lai.

Vậy thì bạn nào muốn tham gia lab chúng tôi trong vòng 2-4 tuần thì có thể xin kinh phí qua chương trình này. Nhưng các bạn phải bàn với tôi về chương trình cụ thể phải làm gì và outcome ra sao. 

Địa chỉ liên lạc và gửi EoI là phuonglinh.ngo@dfat.gov.au.

-------

Australia-Vietnam Researcher Exchange Program

Expressions of interest (EOI) are invited from Australian universities and research institutes to participate in the 2017 Australia-Vietnam Researcher Exchange Program.

This is an initiative of the Australian Government to strengthen the science and innovation partnership between Australia and Vietnam at the researcher- and institutional level.

Approximately 14 Australian and Vietnamese* researchers will receive a grant of up to $5,000 AUD each to support exchanges of 2 to 4 weeks in length. Participating Australian institutions will manage the exchange with a Vietnamese partner organisation.

Priority research areas: Agriculture, Health, Marine Science, Environmental Science

Time: Exchanges to take place between May and December 2017

Length of exchange: 2-4 weeks

Guidelines for Expressions of Interest: Please provide:

- an overview of proposed activities to be undertaken during the exchange;

- proposed Vietnamese partner organisation, participating Australian researcher (and Vietnamese researcher if known);

- how the exchange will contribute to the development of a new or existing research partnership between the two institutions;

- a description of the expected outcomes, particularly the development of joint research proposals and opportunities for on-going collaboration.

While the program is open to any researcher, please identify any Australia Awards or Endeavour Scholarships & Fellowships alumni.

Application process and key dates

Expressions of interest (of no more than 2 pages) should be forwarded to phuonglinh.ngo@dfat.gov.au by COB Monday 20 March 2017.

EOI outcomes will be notified by Monday 17 April 2017.

Please contact Ms Ngo Phuong Linh at phuong-linh.ngo@dfat.gov.au if you have any further enquiries.


* The Vietnamese researcher has to be living in Vietnam at time of application

No comments: