Tuesday, December 5, 2017

Thông báo #2: Workshop "Thiết kế nghiên cứu và phân tích dữ liệu"

Xin báo đến các bạn một khóa học 12 ngày với chủ đề "Thiết kế nghiên cứu khoa học và phân tích dữ liệu" do Trường đại học Tôn Đức Thắng tổ chức từ ngày 25/12/2017 đến 7/1/2018. Thời gian đăng kí chỉ còn khoảng 2 tuần nữa thôi là đóng sổ.Đây là một khoá học căn bản, theo hình thức "workshop" dành cho các nghiên cứu sinh và sinh viên muốn làm nghiên cứu khoa học. Mục tiêu chung của khoá học là giới thiệu các khái niệm cơ bản về nghiên cứu khoa học, các mô hình nghiên cứu khoa học và phân tích dữ liệu. Học viên sẽ làm quen với cách đặt vấn đề nghiên cứu, thiết kế nghiên cứu, thu thập dữ liệu, các phương pháp thống kê cơ bản. Chúng tôi sẽ nhấn mạnh đến việc ứng dụng các phương pháp mô hình hoá dữ liệu qua một số ca nghiên cứu cụ thể của chúng tôi và các đồng nghiệp khác. Chúng tôi kì vọng học viên sau khi xong lớp học sẽ học về:

• qui trình nghiên cứu;
• chọn mô hình nghiên cứu thích hợp;
• dùng ngôn ngữ R cho phân tích dữ liệu;
• diễn giải các phương pháp phân tích mô tả;
• ứng dụng các mô hình hồi qui tuyến tính, hồi qui logistic, mô hình Cox và phương pháp phân tích sống còn;
• cách trình bày kết quả phân tích cho các bài báo khoa học;
• cách báo cáo nghiên cứu bằng Powerpoint.

Lớp học được thiết kế dành cho các sinh viên sau đại học, nghiên cứu sinh, giảng viên, nhà khoa học có nhu cầu nghiên cứu khoa học và phân tích dữ liệu. Tuy nhiên, sinh viên đại học cũng có thể ghi danh để học về nghiên cứu khoa học. Học viên không cần có kiến thức cơ bản về thống kê học.

Khóa học sẽ kéo dài 12 ngày từ 25/12/2017 đến 7/1/2018. Phần I của lớp học từ ngày 25/12/2017 đến 30/12/2017. Phần II từ ngày 2/1/2017 đến 7/1/2017.

Chương trình sẽ chia làm hai phần, mỗi phần 6 ngày. Chủ đề phần thứ nhất là thiết kế nghiên cứu và phân tích dữ liệu, với 18 bài giảng. Chủ đề phần thứ hai là về cách viết bài báo khoa học và báo cáo, với 13 bài giảng. Mỗi bài giảng sẽ kèm theo phần thực hành để học viên có kinh nghiệm thực tế.

Phần I: Thiết kế nghiên cứu và phân tích dữ liệu gồm 18 bài giảng như sau:

Bài 1 Qui trình nghiên cứu khoa học
Bài 2 Chọn mô hình nghiên cứu
Bài 3 Giới thiệu R
Bài 4 Phương pháp thu thập dữ liệu
Bài 5 Quản lý dữ liệu
Bài 6 Phân tích mô tả (biến liên tục, biến phân nhóm)
Bài 7 Phân tích bằng biểu đồ
Bài 8 Giới thiệu ý tưởng kiểm định giả thuyết
Bài 9 Phương pháp so sánh 2 nhóm (biến liên tục)
Bài 10 Phương pháp so sánh 2 nhóm biến định tính
Bài 11 Phân tích tương quan: giới thiệu khái niệm "tương quan" (correlation) và phương pháp ước tính hệ số tương quan.
Bài 12 Mô hình hồi qui tuyến tính
Bài 13 Mô hình hồi qui tuyến tính đa biến
Bài 14 Mô hình logistic đơn biến
Bài 15 Mô hình logistic đa biến
Bài 16 Phân tích sống còn (survival analysis)
Bài 17 Mô hình Cox
Bài 18 Sai sót phổ biến trong thiết kế nghiên cứu và phần tích dữ liệu


Phần II: Cách viết bài báo khoa học và trình bày, bao gồm 15 bài giảng
Bài 1 Kĩ năng soạn Powerpoint
Bài 2 Kĩ năng trình bày trong hội nghị
Bài 3 Cấu trúc bài báo khoa học
Bài 4 Tiếng Anh trong bài báo khoa học
Bài 5 Chuẩn bị trước khi viết bài báo khoa học
Bài 6 Cách đặt tựa đề
Bài 7 Cách viết phần dẫn nhập (introduction)
Bài 8 Cách viết phần phương pháp (methods
Bài 9 Cách viết phần kết quả (results)
Bài 10 Cách trình bày biểu đồ / bảng số liệu
Bài 11 Cách viết phần bàn luận (discussion)
Bài 12 Cách chọn tập san
Bài 13 Cách trả lời bình duyệt
Bài 14 Cách viết thư đệ trình (cover letter)
Bài 15 Chia sẻ về cách viết cảm tạ, tài trợ, tài liệu tham khảo

Học viên sẽ được làm pre-test trước lớp học và post-test sau lớp học để tự kiểm tra trình độ. Tất cả bài giảng và dữ liệu thực hành sẽ được cung cấp cho học viên qua USB hay bản photocopy. Học viên sẽ có một cuốn sách mới xuất bản "Phân tích dữ liệu bằng R: hỏi và đáp" do nhà xuất bản Tổng Hợp phát hành vào tháng 12 năm nay.

Mọi thông tin vui lòng liên hệ: Phòng quản lý phát triển khoa học và công nghệ, Phòng A303, số 19, Đường Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM. Điện thoại: (028) 37755 037; Email: hatrongnghia@tdt.edu.vn

Tải thông báo:

1 comment:

Chuột Nhắt said...

Kính gửi GS Nguyễn Văn Tuấn,
Hôm nào GS về Sài Gòn cho cháu xin địa chỉ để gửi quà tặng GS, là quyển sách GS Trần Văn Khê ký tặng sau khi cháu đọc GS Khê vài bài viết của GS trên blog