Friday, June 1, 2018

Chương trình workshop (tập huấn) về phương pháp nghiên cứu lâm sàng

Tôi và các bạn Chợ Rẫy rất hân hạnh thông báo đến các bạn và đồng nghiệp một chương trình workshop 5 ngày về phương pháp nghiên cứu lâm sàng sẽ được tổ chức ở Bệnh viện Chợ Rẫy vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8 này. Đây là một workshop mà Chợ Rẫy muốn làm thường niên theo kiểu "Summer Workshop", tiếp theo chương trình năm ngoái. Tôi nghĩ workshop này rất kịp thời cho các bạn sắp hay đang là nghiên cứu sinh, vì nhu cầu 2 bài báo khoa học. Để có bài báo khoa học thì nghiên cứu phải được thiết kế cho tốt và dữ liệu có phẩm chất cao. Để có kểt quả có thể công bố, dữ liệu cần phải được phân tích có hệ thống bằng các phương pháp thống kê. Chương trình workshop này sẽ đáp ứng các nhu cầu đó cho các bạn.1.  Mục tiêu và 'outcome':

Workshop này có mục tiêu đơn giản là trang bị kiến thức và kĩ năng căn bản trong nghiên cứu lâm sàng. Chúng tôi kì vọng rằng sau khi hoàn tất chương trình học, các học viên sẽ có những kĩ năng và kiến thức sau đây:

·       Câu hỏi nghiên cứu đến từ đâu và làm sao triển khai câu hỏi nghiên cứu;
·       Cách và tiêu chuẩn đánh giá một nghiên cứu lâm sàng;
·       Cách thiết kế một bộ câu hỏi;
·       Cách chọn mô hình nghiên cứu (study designs);
·       Cách sắp xếp dữ liệu cho phân tích;
·       Các phương pháp phân tích cơ bản, hồi qui tuyến tính, logistic, v.v.;
·       Ngôn ngữ R.

2.  Đối tượng: 

Workshop được thiết kế cho các bác sĩ đang hay muốn làm nghiên cứu khoa học nhưng chưa có kiến thức gì về phương pháp khoa học. Học viên có thể là nghiên cứu sinh, sinh viên y khoa, y tá hay các chuyên viên đang làm/tham gia các dự án về nghiên cứu y khoa.

3.  Thời gian:

Từ ngày 27/7 đến 31/7 (5 ngày). Thời gian từ 8:00 đến 11:30; và chiều từ 13:30 đến 16:30.  Sáng giảng, chiều thực hành theo nhóm.

4.  Địa điểm:

Hội trường D11.3, Bệnh viện Chợ Rẫy.

5.  Chương trình:

Chương trình giảng bao gồm 125 bài giảng liên quan đến phương pháp thiết kế nghiên cứu (43 bài giảng, bao gồm cả phương pháp tính toán cỡ mẫu) và phân tích dữ liệu (911  bài giảng, bao gồm cả phương pháp phân tích mô tả và phân tích suy luận) . Những sai sót phổ biến trong thiết kế và phân tích dữ liệu, bao gồm xử lý giá trị trống cũng được giới thiệu trong workshop này. Dự kiến là như thế, nhưng có thể có những bài giảng 'phát sinh' theo nhu cầu và yêu cầu của học viên. Chương trình cụ thể kèm theo đây.

Ba chúng tôi (tôi, Ts Trần Sơn Thạch, và Bs Hà Tấn Đức) sẽ phụ trách chương trình workshop. Một mình tôi thì không thể nào kham nổi. Chúng tôi sẽ chia xẻ những kinh nghiệm trong thực tế với các bạn vì chúng tôi -- cũng như các bạn -- là những người trực tiếp làm nghiên cứu và từng phải 'đau đầu' với những vấn đề thực tế.

6.  Tài liệu tham khảo:

·       Phân tích dữ liệu với R (NXB Tổng Hợp)
·       Phân tích dữ liệu với R: hỏi và đáp (NXB Tổng Hợp)   

7.  Liên lạc và học phí:

Các bạn có thể liên lạc để ghi danh qua địa chỉ email: vpttdtbvcr@gmail.com.

Học phí: 2 triệu / học viên.

8.  Tải thông báo chính thức tại địa chỉ sau đây:

https://www.dropbox.com/s/qzc33qe6ufhd7ah/TB%2062%20-%20HT%2027.07.2018%20Nghien%20cuu%20khoa%20hoc.pdf?dl=0

Học viên sẽ được cấp chứng chỉ CME từ ĐHYD.

9.  Cảm tạ:

Lớp học này được tài trợ một phần từ công ti Bridge Health Care.

10.  Chương trình giảng

Chi tiết tại:

No comments: