Thursday, January 22, 2009

Obama và chánh án Roberts

Thế là Tổng thống Barack Obama phải tuyên thệ một lần nữa để chính thức trở thành Tổng thống thứ 44 của nước Mĩ. Hôm thứ Tư, Chánh án John G. Roberts phải đứng ra làm lễ lần thứ hai cho ông Obama vì hôm thứ Ba hai người nói không ăn khớp nhau.

Vấn đề trở thành “câu chuyện” khi ông Chánh án Roberts nói sai chỗ một chữ trong lời tuyên thệ hôm thứ Ba. Ông nói: “That I will execute the office of president to the United States faithfully.” Chữ faithfully đáng lẽ phải nằm giữa hai chữ willexecute.

Đáng lẽ ông Obama lặp lại y chang lời của ông Chánh án, nhưng ông Obama thuộc bài hơn ông Chánh án, và ông nhắc nhở vị Chánh án là sai rồi; sau một vài giây ông Chánh án lúng túng, rồi chẳng hiểu sao ông Obama nói “that I will execute.” Sau đó ông Chánh án cố gắng nói lại, nhưng vẫn sai vì ông thiếu chữ execute.


Chỉ một sự cố nhỏ này mà những người không ưa ông Obama làm ầm ĩ lên, nói là ông không xứng đáng làm tổng thống vì … không thuộc bài. Sai. Ông Obama đã thuộc lòng lời tuyên bố này do đã qua tập dượt cẩn thận trước đó, và ông đã nhắc nhở ông Chánh án. Ông Chánh án Roberts cũng tuyên bố là chính ông nhầm lẫn, chứ không phải ở ông Obama không thuộc bài. (Cần nói thêm rằng trước đây ông Obama khi còn là thượng nghị sĩ đã bỏ phiếu chống lại việc bổ nhiệm Roberts làm Chánh án).

Nhưng câu hỏi đặt ra là tại sao ông Chánh án Roberts lại sai sau khi đã tập dượt trước đó khá lâu? Bài báo sau đây trên tờ New York Times cho biết ông mắc bệnh seizure và có thể động kinh. Rất có thể vì lí do này mà ông bị nhầm lẫn trong buổi lễ tuyên thệ hôm thứ Ba. Theo nhận định của giới bình luận gia thì chỉ sự việc phải tuyên thệ lần thứ 2 thì Obama cũng đã làm nên lịch sử!

NVT

PS. Ngày mai tôi sẽ viết vài hàng về thân thế và gia phả của Obama.

No comments: