Friday, February 13, 2009

Phân tích tỉ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông và bệnh thành tích

Tôi mới rị mọ làm xong phân tích tỉ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông ở nước ta, dựa vào số liệu của Bộ GDĐT và tổng cục thống kê. Có vài “phát hiện” cũng thú vị. Tôi tính thử “chỉ số bệnh thành tích” để xem tỉnh nào mắc bệnh này nhiều hơn tỉnh nào. Tôi định sử dụng các thuật phân tích Empirical Bayes, nhưng nghĩ số liệu chưa tốt mấy nên chưa muốn tốn thì giờ cho thuật này.

Bài viết có vài biểu đồ và bảng số liệu nhưng tôi không biết cách nào post lên trang blogspot được, nên đành upload vào một trang web khác ở Diễn Đàn và ở đây (chú ý file pdf nhé).

Mời các bạn đọc chơi và cho ý kiến.

NVT

No comments: