Monday, March 16, 2009

Những tựa đề báo chí buồn cười

Đọc mấy tựa đề tin tức hôm nay làm tôi thấy buồn cười quá. Chẳng hiểu sao giới phóng viên bây giờ có vẻ cẩu thả quá.

Bài thứ nhất có tựa đề “14 du khách Nga lên máy bay đặc chủng về nước”, tôi tự hỏi “máy bay đặc chủng” là máy bay gì? Tôi nghĩ viết “chuyên cơ y tế” thì chắc có nhiều người hiểu hơn, vì chuyên cơ hàm ý nói đến các trang bị trên máy bay cho mục tiêu y tế.

Còn bài này, cũng trên Vietnamnet, “Việt Nam- một trong số ít nước châu Á tăng trưởng dương”, lại càng buồn cười hơn. Nếu chúng ta so sánh tỉ lệ phát triển kinh tế giữa hai năm thì có ba tình huống xảy ra: giảm, không thay đổi, và tăng. Cụ thể hơn, gọi p1 là chỉ số phát triển của năm 2008, và p2 là chỉ số phát triển của năm 2009. Hiệu số d = p2 – p1 phản ảnh xu hướng thay đổi giữa 2 năm. Nếu giảm thì chắc chắn d phải là số âm; nếu không thay đổi thì d phải là 0; và nếu tăng thì d phải cao hơn 0 (tức dương). Thành ra, nói “tăng trưởng dương” là thừa.NVT

No comments: