Tuesday, June 16, 2009

Thuốc mới (Krystexxa) điều trị gout

Một tin vui cho những người bị bệnh gout: hôm nay (17/6/09), FDA phê chuẩn thuốc Krystexxa cho việc điều trị gout. Thuốc Krystexxa do công ti dược Savient bào chế.

Bệnh nhân gout nếu không đáp ứng với các thuốc khác (tức uric acid không trở về mức độ bình thường và triệu chứng không kiểm soát được) thì thuốc Krystexxa là một lựa chọn mới nhất. Theo vài nghiên cứu RCT giai đoạn 3 thì Krystexxa có hiệu quả rất tốt (có lẽ tốt hơn là mơ tưởng!) cho các bệnh nhân này. Nhưng cần phải xem lại dữ liệu cho chắc ăn.

Bệnh gout ở Việt Nam cũng khá nhiều. Bạn tôi có vài người bị gout. Do đó, đây là một tin vui cho các bạn tôi. Nhưng cho đến nay, chưa biết giá của Krystexxa là bao nhiêu. Đây chính là một điều quan trọng mà tôi chưa thấy báo nói đến.

NVT

No comments: