Thursday, August 6, 2009

Chuyện điều tra ở Bệnh viện Phú Lương (Thái Nguyên)

Như tôi tiên đoán trong entry “Báo cáo thủ tướng và trách nhiệm bộ trưởng”, những sự cố ở bệnh viện Phú Lương được báo cáo cho Thủ tướng, và Thủ tướng giao cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên điều tra; UBND giao cho … Sở Y tế tỉnh điều tra. Đúng là một kiểu đá bóng trách nhiệm.

Sở Y tế Thái Nguyên đã có báo cáo, nhưng tôi nghĩ tốt hơn hết là không đọc, vì chắc chắn chẳng có gì đáng kể để đọc. Thật vậy, báo Vietnamnet viết: “Tất cả nội dung trong báo cáo kết quả kiểm tra trên được Sở Y tế Thái Nguyên căn cứ vào hồ sơ bệnh án được lưu trữ tại Bệnh viện Phú Lương và Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên (?!) Còn những tố cáo, những phản ánh về trách nhiệm, lương tâm của y bác sỹ bệnh viện này thì không thấy được nhắc đến.”

Điều quan trọng trong qui trình làm việc này là thiếu tính độc lập. Sở Y tế là cơ quan chủ quản của Bệnh viện Phú Lương, và chắc chắn hai bên có những mối liên hệ hành chính cũng như cá nhân. Do đó, rất khó để Sở Y tế có một cuộc điều tra khách quan được. Đó là chưa nói đến cách điều tra chỉ dựa vào hồ sơ bệnh án của … bệnh viện! Cách làm này làm cho người dân nghi ngờ “huyện bênh huyện, phủ bênh phủ”. Và, như thế là bệnh nhân mất niềm tin.

Đáng lẽ trước một vấn đề hệ trọng như thế, Bộ Y tế hay Văn phòng Thủ tướng phải chủ động thành lập một ủy ban điều tra độc lập với các thành viên ủy ban được tuyển chọn từ các chuyên gia y tế từ các tình thành khác (thậm chí từ nước ngoài), các luật sư, đại diện Mặt trận Tổ quốc, đại diện từ Liên hiệp các hội khoa học kĩ thuật, Quốc hội, cộng đồng trong huyện Phú Lương, v.v… Ủy ban phải có tư cách pháp nhân điều tra, có quyền triệu tập bất cứ ai để cung cấp bằng chứng, có qui định phạm vi được điều tra, và báo cáo cho Bộ Y tế hay Văn phòng Thủ tướng.

Một cuộc điều tra như thế phải tốn cả năm, hay nhanh lắm cũng 6 tháng, chứ đâu phải chỉ 1 tuần là xong!

NVT

No comments: