Sunday, January 3, 2010

Seminar, workshop, conferences, symposium … là gì

Hôm qua, trong khi trao đổi về một khóa học sắp tới, một đồng nghiệp hỏi tôi làm sao phân biệt được seminar, workshop, conferences, và symposium để đặt tên cho đúng. Đây là một câu hỏi thú vị, vì tôi thấy nhiều khi ở trong nước các bạn đồng nghiệp gọi tên buổi meeting không chính xác mấy. Mà, trong thực tế cũng chẳng có sách vở nào phân biệt những danh từ này. Vậy tôi lấy kinh nghiệm cá nhân (vì tôi từng tham dự các meeting như thế) để giải thích. Tôi chỉ nói ngắn gọn như sau:

Conference (hội nghị) là một cuộc họp lớn hơn seminar và workshop, với số người tham dự từ 100 đến vài chục ngàn người. Các hội đoàn chuyên môn thường có conference thường niên. Thành phần tham dự thường là hội viên, kể cả nghiên cứu sinh và các chuyên gia. Trong conference, có những bài giảng chính (keynote lectures) cho tất cả người tham dự. Ngoài bài giảng chính, conference còn có nhiều phiên họp gọi là session.

Symposium là một cuộc họp mang tính khoa bảng và nghiêm túc, với nhiều diễn giả trình bày về một hay nhiều đề tài. Số người tham dự thường ít hơn conference, nhưng cũng có thể tương đương với seminar. Các công ti dược thường có những symposium lồng trong các conferences để nhân cơ hội giới thiệu sản phẩm của họ.

Seminar là một cuộc họp mang tính giáo dục, thường thường chỉ tập trung vào một đề tài cụ thể nào đó. Người tham gia seminar bao gồm nghiên cứu sinh, học viên và các chuyên gia. Hình thức họp thường là một diễn giả nói chuyện và sau đó thảo luận. Ở Viện tôi, mỗi tuần đều có seminar về một đề tài khoa học, do các chuyên gia trong và ngoài nước được mời đến nói chuyện.

Workshop là một cuộc họp nhỏ hơn và không quá chuyên sâu như seminar. Thông thường, một workshop có khoảng 10-20 học viên, nhưng không có chuyên gia. Trong workshop có thực hành, bài tập dưới sự giám thị của người giảng (còn trong seminar thì không có bài tập).

Summit (hội nghị thượng đỉnh) là một cuộc họp của các chuyên gia hàng đầu hay các nhà lãnh đạo cao cấp nhất.

Tôi chưa biết dịch seminar, symposium và workshop sang tiếng Việt như thế nào. Đành phải chờ các bạn đọc góp ý vậy.

NVT

2 comments:

Thanh Tùng said...

Rất hay, cám ơn tác giả

Anonymous said...

Workshop có thể dịch là Hội thảo ạ.
Cảm ơn tác giả ạ. May quá, mình đang tìm cách dịch từ "hội thảo" sao cho đúng, vì Việt Nam có nhiều loại hội thảo quá ^^