Thursday, February 25, 2010

Tiếng Anh bài 14. Vài lỗi tiếng Anh rất đặc thù Á châu

Trong những sắc dân học tiếng Anh như là một ngôn ngữ thứ 2, tôi đoán người Á châu chúng ta thường gặp khó khăn hơn so với người Âu châu. Có lẽ do người Âu châu và Anh có cùng văn hóa phương Tây, nhưng lí do gần nhất là tiếng Anh và những tiếng gốc Latin và Hi Lạp có cùng cách nói và cách viết, nên họ ít phạm phải những lỗi người Á châu chúng ta hay vấp phải. Đây là một danh sách (1) những sai sót trong cách viết của người Á châu để các bạn trước là thưởng thức, và sau là … học.

Sau đây là một vài lỗi phổ biến về cách viết câu văn trong tiếng Anh hay thấy ở người Á châu:

1. One of his family members is dead.
2. My brother's all the books have been stolen.
3. For what you are here ?
4. Tell me why did you go there ?
5. I, you and he will go together.
6. Exercise is good both for work as well as health
7. He did not abstain to smoke but persisted to purchase valuable cigars
8, To him I did a request which he did not comply.
9. I cannot bear your separation.
10. Open the last but one page of the book
11. I solicit your favor to grant me leave
12. Those who are absent, I shall punish them
13. After doing the work, his face brightened.
14. We shall be glad to get your good news.
15. I feel myself feverish.
16. You have no excuse to be forgetful.
17. He rose equal to the occasion
18. Are your work busy ?
19. I am going to a picnic
20. I am a bit in a hurry
21. If one day I am good in English, I would definitely admit it.
22. How do you think to learn the English ?

Các bạn thử sửa lại những câu văn trên cho chuẩn hơn.

NVT


(1) Trả lời: http://www.englishdaily626.com/c-errors.php?005

3 comments:

Anonymous said...

1. One of his family members is dead.
=> One member of his family is dead.
2. My brother's all the books have been stolen.
=> All the books of my brother have been stolen.
3. For what you are here ?
=> You are here for what?
4. Tell me why did you go there ?
=> Tell me why you went there.
5. I, you and he will go together.
=> I and you will go together with him.
6. Exercise is good both for work as well as health
=> Exercise is good for both work and health.
hoặc: Exercise is good for work as well as health.
7. He did not abstain to smoke but persisted to purchase valuable cigars.
=> He abstained from smoking but presisted to purchase valuable cigars.
8, To him I did a request which he did not comply.
=> I did a request to him which he did not comply with.
9. I cannot bear your separation.
=> I cannot bear separating you.
10. Open the last but one page of the book.
=> Open the book but the last one page.
11. I solicit your favor to grant me leave
=> I solicit you to grant me a favor to leave.
12. Those who are absent, I shall punish them
=>I shall punish those who are absent.
13. After doing the work, his face brightened.
=> After doing the work, his face was brightened.
14. We shall be glad to get your good news.
=> We shall be glad to get good news from you.
15. I feel myself feverish.
=> I feel feverish.
16. You have no excuse to be forgetful.
=> You have no excuse for being forgetful.
17. He rose equal to the occasion
=> He rose the equivalence to the occasion.
18. Are your work busy ?
=> Are you busy with your work?
19. I am going to a picnic
=> I am going on a picnic.
20. I am a bit in a hurry
=> I am in a bit of a hurry.
21. If one day I am good in English, I would definitely admit it.
=> If one day I am good in English, I will definitely admit to it.
22. How do you think to learn the English ?
=> How do you think about learning English?

Con trả lời có đúng hông bác ?

Anonymous said...

Bác Tuấn, em là Lộc ở Canada, em thử trã lời nhé:

1. câu này về mặt văn phạm em không thấy sai.
Tuy nhiên có thể viết lại như sau:
A member of his family is dead.

2. All my brother's books have been stolen

3. What are you here for?

4. Tell me why you went there.

5. He, you and I will go together.

6. Exercise is good for both work and health.

7. He did not abstain from smoking, but persisted in purchasing valuable cigars.

8. From him I made a request which he did not comply.

9. Câu này em không hiểu rõ ý lắm.
Có phải ý là : I can't bear our separation ko?

10. Open the last page of the book.

11. I ask your favor to grant me a leave.

12. Those who are absent shall be punished.
or: I shall punish those who are absent.

13. After he did the work his face brightened.

14. We shall be glad to hear your good news.

15. I feel feverish.

16. You have no excuse for your forgetfulness.

17. He rose equal, occasionally.

18. Are you busy?

19. I am going for a picnic.

20. I am a bit hurried.

21. If one day I am good at English, I would definitely admit it.

22. How do you think about learning English?

Trọng Liêm Trương said...

Thưa Giáo sư,
Em thấy một số trang báo viết chức danh thường trực là dùng từ standing. Ví dụ Phó chủ tịch thường trực là "standing deputy chairman". Như vậy đúng hay sai?
Dùng từ permanent có được không?GS có thể giới thiệu tài liệu nào về tiếng anh hành chính không? Khi dịch các biểu mẫu tiếng Việt sang tiếng Anh, em thường k biết từ tương đương như thế nào cho đúng. ví dụ như người lập bảng,người thực hiện ...
xin trân trọng kính chào