Sunday, November 21, 2010

Thông báo chuyển nhà

Gần đây, như các bạn đã biết, trang web cá nhân nguyenvantuan.net bị tấn công vài lần. Lần sau cùng có vẻ nặng nhất vì toàn bộ bài viết bị xóa sạch. May mắn thay, do có back-up nên đại đa số bài đều có thể upload lại. Ba hôm nay, trang web đột nhiên trở nên rất chậm, chậm đến nổi tôi không vào được để upload bài vở. Nhìn vào số truy cập thì vẫn khoảng 6000 / ngày, hoàn toàn không có gì tăng đột biến. Chẳng hiểu tại sao trang web quá chậm. Một người am hiểu về mạng cho biết có thể trang web bị tấn công bằng robot, tức chỉ cần 1 người máy truy cập và nhân lên hàng ngàn truy cập, có thể làm nghẽn trang web dễ dàng. Dĩ nhiên, đó chỉ là giả thuyết và một cách giải thích, chứ chưa biết đúng hay sai. Tuy nhiên, có một thực tế là có người không muốn thấy trang web đó tồn tại. Cho nên, từ nay tôi sẽ cố gắng cập nhật trang web (khi có thể) nhưng đồng thời cũng quay về với tuan's blog.

NVT

No comments: