Sunday, November 14, 2010

Website nguyenvantuan.net lại có vấn đề

Sáng nay, website nguyenvantuan.net của tôi lại gặp vấn đề, bạn đọc không truy cập được. Nguyên nhân vẫn như 2 lần trước đây, tức là có quá nhiều người truy cập cùng một lúc nên website bị nghẽn, giống như DDoS gì đó. Chúng tôi đang cố gắng khắc phục vấn đề này.

Xin thông báo cho bạn đọc biết.

NVT

No comments: