Wednesday, October 1, 2014

Báo cáo tiến độ lấy ý kiến về tự hào

Em NL muốn gửi lời cám ơn các bạn đã tham gia cho ý kiến về tự hào VN. Hiện nay, số người tham gia mới trên 200. NL xin các bạn nhín chút thì giờ lên
và tick vào các câu trả lời. NL hứa là khi xong (ngày mai sẽ đóng sổ) em ấy sẽ có báo cáo kết quả trình các anh chị. Dù biết rằng vài câu hỏi chưa tốt, chưa rõ, thậm chí có phần bias, nhưng người có trình độ đều có thể hiểu và cho ý kiến chính xác. Xin các bạn ủng hộ NL nhé.

Tôi chỉ là người chuyển tin thôi. Xin cám ơn các bạn. Để ủng hộ NL, tôi sẽ upload thêm một bài giảng về R hôm nay. 

No comments: